Transport – www.veinialbum.ee veebipoes müüdavate kaupade hinnad sisaldavad käibemaksu. Veebipoest ostetud kaupadele pakume transporti Eesti Vabariigi territooriumi piires. Ostudele, mille kogusumma jääb alla 195,00 euro koos käibemaksuga, lisandub kauba maksumusele transpordi hind vastavalt Tarbija tellimuse suurusele ja Tarbija poolt valitud kauba kättesaamise viisile ning asukohale. Võimalikud transpordiviisid on allolevad:

 • Kauba kättesaamine Veinialbum kauplusest Terase 16, Tallinnas – tasuta
 • SmartPosti pakiautomaadid – sõltuvalt tellimuse suurusest on transporditeenuse maksumus alates 3,60 eurot
 • Kulleriteenus Tallinna piires – maksumusega alates 10,00 eurot;
 • Kui tellimuse maksumus ületab koos käibemaksuga 195,00 eurot, pakutakse Tarbijale transporditeenus Eesti piires ilma täiendava tasuta. Sellistel juhtudel lepitakse kauba transpordiviis ja -aeg Tarbijaga kokku täiendavalt;
 • Tellimuste tarneaeg on tavaliselt 2-4 tööpäeva alates tellimuse tellimuse jõustumisest (makse laekumisest). Viivituste tekkimisel informeerib www.veinialbum.ee veebipoe klienditeenindus Tarbijat viivitamatult.

Vanuse kontroll –  alkohoolsete jookide müük on lubatud isikutele vanuses 18 ja enam aastat. Seetõttu kontrollitakse kauba üleandmisel Tarbijale tema vanust:

 • Kauba kättesaamisel Veinialbum kauplusest Tallinnas kontrollib Tarbija vanust veinipoe töötaja
 • Kauba kättesaamisel SmartPosti pakiautomaadist nõuab SmartPost paki kättesaaja vanuse tuvastamist ID-kaardi abil
 • Kauba kättesaamisel kulleriga kontrollib Tarbija vanust kuller

Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni või tellimuse eest tehtud makse laekumiseni. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Album OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi. Veebipood www.veinialbum.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebipoe veebilehel www.veinialbum.ee

Transport

 1. Pärast müügitellimuse jõustumist komplekteerib veebipood www.veinialbum.ee tellimuse ning annab selle üle logistika koostööpartnerile.
 2. Veebipoe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest veebipoe operaatori Album OÜ pangakontole.
 3. Veebipood www.veinialbum.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.veinialbum.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

Pretensioonide esitamine – tarbijal on õigus kauba puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt 14 päeva jooksul veebipood www.veinialbum.ee poole, esitades arve või tellimuse kinnituse, mille alusel kauba ostu eest tasuti. www.veinialbum.ee veebipoe klienditeenindus asub Veinialbum veinipoes aadressil Terase 16 Tallinn10125, E-R 12.00 – 17:00. Veinipood on avatud külastamiseks E-P 12 – 22, telefon +372 5803 1872

 1. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 2. Puudusega kauba asendamise lepivad veebipood www.veinialbum.ee ja Tarbija omavahel kokku. Asendamise kulud katab veebipood www.veinialbum.ee
 3. Veebipood www.veinialbum.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 4. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@veinialbum.ee pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 5. Vastavalt Võlaõigusseaduse paragrahvi 53 sätetele puudub toiduainete ja jookide tarbimiseks sõlmitud ostulepingute puhul Tarbijal lepingust taganemise õigus. See tähendab, et veebipood on kohustatud välja vahetama või kompenseerima ainult puudustega või siis mittenõuetekohased tooted, Võlaõigusseaduses ette nähtud tingimustel.
 6. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud hiljemalt 14 päeva jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 8. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt www.veinialbum.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel www.veinialbum.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood www.veinialbum.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 9. Veebipood www.veinialbum.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.veinialbum.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Tarbija õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole – kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile.