Riesling Smaragd Vom Stein – Nikolaihof – biodynamic/organic